Банкеръ Daily

Управление и бизнес

7 млрд. лв. ще бъдат вложени до 2027 г. за развитие на регионите

Близо 7 милиарда лева ще бъдат вложени до 2027 година по Оперативната програма за развитие на регионите, стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта на програмата. Тя ще има три основни приоритетни оси, като ще подкрепя мерки в 50 градски общини. 

Програмата ще подкрепя по-голям набор от проекти от различни сектори, които ще се изпълняват в партньорство, а бенефициентите ще са държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, бизнесът, научната и академична общност и др.

Програмата е разработена с цел да се постигне балансирано териториално развитие между регионите, преодоляването на демографските проблеми и обезлюдяването на територии в страната.

Приоритетната ос за интегрирано градско развитие е с проектобюджет от над 1,131 млрд. лв. и предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. 

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите с бюджет от над 2,5 млрд. лв. като достъп до него ще имат 40 градски общини.

И двете оси ще финансират инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм, културно наследство и други. Ще се подкрепят и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“, който се програмира по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021 2027 г. Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във