Банкеръ Daily

Управление и бизнес

65% от предприемачите са подготвени да участват в онлайн събития

Успехът на един бизнес зависи до голяма степен от способността му да се адаптира или променя спрямо икономическата среда, в която се развива. От голямо значение  обаче и помощта, която получава от бизнес асоциациите, в които членува.

Българската търговско-промишлена палата също продължава да настройва своята дейност и услуги към настоящата ситуация. В тази връзка БТПП проведе проучване относно интереса на фирмите към онлайн бизнес срещи и изложения, съобщиха от бизнес организацията.

Фирмите, участвали в проучването, проявяват интерес за участие най-вече в двустранни бизнес срещи (88%), електронни изложби (58%), както и в онлайн информационни събития и конференции. Допълнително, компаниите се насочват към участие в интерактивни платформи за фирми и продукти, като BG Barcode, например.

Положителен е фактът, че близо 65% от запитаните предприемачи заявяват, че се чувстват подготвени да участват в онлайн събития и нямат нужда от допълнително съдействие в тази насока. Други 22% от тях споделят, че имат нужда от консултация по конкретен въпрос, свързан с външнотърговската им дейност. От 360-градуса заснемане имат нужда 11%, а съдействие за изработване на уеб сайт – 7% от фирмите.

Интересите към различни региони и пазари са разпределени равномерно, като например 36% от фирмите са насочени към Индия, 35% - към Китай и около една трета към страните от Централна и Западна Европа, включително съседните на България държави. Контактите с по-далечни партньори от Северна и Южна Америка също са желани, но в по-малка степен.

По отношение на секторната ориентация на онлайн събитията, българските фирми проявяват интерес към: хранително-вкусова промишленост, машиностроене, химическа промишленост, търговия на дребно, ИКТ, текстилна промишленост, транспорт и логистика и други.

Резултатите от анкетата дават много важни ориентири в коя посока да се фокусират усилията на институциите и държавата в полза на бизнеса, както и къде да се насочат средства от Европейския съюз.

Около 20% от фирмите нямат опит за участие в онлайн събития. Съответно, е необходимо да се предвидят действия за подготовката им. Повече от половината запитани компании – 56% нямат собствен интернет сайт, а само 5% са въвели информация за продуктите си в онлайн платформата BG Barcode. Тя позволява добавяне на информация, която се използва от водещи електронни магазини, посредством Глобален електронен регистър за информация - GEPIR, разработен от организацията GS1.

Половината от участниците в допитването имат готово електронно представяне на дейността и продуктите, както и оферти за потенциални клиенти.

Общо 63% от компаниите имат експортен опит. Отчитайки, че голяма част от БВП на България се формира от износа, това е много показателен резултат. Една част от фирмите са осъзнали необходимостта да се усъвършенстват, за да имат потенциала и да изнасят. Съществуват известни пречки за това, които трябва да бъдат премахнати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във