Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТАЛИБАНИТЕ - НАЙ-ЗАПАЛЕНИТЕ ФЕНОВЕ НА БУЛГАРТАБАК

ХОЛДИНГЪТ СЪТВОРИ НОВА ФОРМУЛА ЗА ОГРАБВАНЕ НА ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Главната новина, която чакат всички, интересуващи се от продажбата на Булгартабак холдинг, а оттам и от преминаването на цялата тютюнева индустрия в частни ръце, остана да тъпче на едно място, въпреки надеждите за напредък, които се прокрадваха в последно време. От пресцентъра на Агенцията за приватизация съобщиха, че работната група, която бе натоварена да изготви стратегия за раздържавяването на холдинга, почти е приключила със задачата си. След това обаче документът трябва да бъде одобрен от новия Министерски съвет, което значи, че приватизацията на тютюневите фабрики ще се поотложи най-малко с месец-два.

Какви са основните активи на Булгартабак холдинг? Мнозина биха посочили мажоритарните пакети, които дружеството притежава в благоевградската или софийската тютюневи фабрики. Правилният отговор обаче е доста изненадващ. Според материалите за общото събрание на холдинга, което ще се проведе 26 юли, Институтът за тютюна и тютюневите изделия в пловдивското село Марково например съставлява близо 50% от активите му. На такъв извод навежда предложението на Съвета на директорите на Булгартабак холдинг предлага акционерите да гласуват за намаляване на капитала му наполовина именно като се отпише от активите му въпросният институт, който е оценен на 3 665 000 лв. (при издадени от холдинга общо 7 367 224 акции с номинал 1 лев). По предложение на Министерството на земеделието и горите институтът ще премине към държавния Национален център за аграрни науки (НЦАН). Освен това от активите на тютюневия монополист ще се извадят и 1000 акции на Банкова консолидационна компания (БКК), които той притежава, оценени по 1 лев всяка.
Намаляването на капитала на цигареното дружество ще стане съгласно новия чл. 203 от Търговския закон, който бе приет в края на миналата година. Той разрешава едновременното обезсилване на книжа и издаване на нови. Интересното е, че акционерите ще гласуват хем за намаляване, хем за увеличаване на капитала на Булгартабак холдинг, и то с една и съща сума (3.666 млн. лева). Новите книжа ще бъдат издадени за сметка на натрупаните резерви.
Описаният висш пилотаж би могъл да се приеме за нормална счетоводна практика, ако ставаше въпрос за изцяло държавно предприятие. Министерството на икономиката обаче се разпорежда с 92.84% от акциите на холдинга. Останалите 7.16% са разпределени сред участници в масовата приватизация и работещи в централата му. Голяма част от книжата отдавна са попаднали в ръцете и на чуждестранни портфейлни инвеститори. А те ще се почувстват ограбени, ако държавният представител на събранието одобри предложението
Доколкото в случая става въпрос за незначителни активи в сравнение с дяловете, които холдингът има в цигарените фабрики в Благоевград, София, Стара Загора и т.н., същественото е, че се създава прецедент, който показва как мажоритарните собственици могат да източват предприятията си. Какво ще стане, ако след време собствениците например на Софарма решат да намалят капитала на дружеството, като извадят от активите му самите производствени площадки и ги дарят на самите себе си? - питат борсови играчи. Разширяването на подобна практика може да подкопае и без това крехките основи на капиталовия ни пазар. Освен това по напълно законен начин компаниите могат да бъдат изцедени до степен в тях да останат само задълженията им. Най-тревожното е, че подобни идеи дават държавни чиновници - членове на съвета на директорите на Булгартабак холдинг като заместник икономически министър Христо Михайловски, вместо те да задават правилата на играта на капиталовия ни пазар, между които далеч не на последно място незачитането на правата на дребните акционери. Ако планираното намаление и увеличение на капитала бъдат направени, нищо не пречи на собствениците на всички останали предприятия - частни или държавни, да постъпят по същия начин.
Очевидно е, че за да се пресекат подобни действия, са нужни нови промени в Търговския закон или в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Бившият член на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) Йордан Чомпалов твърди, че предлаганите изменения в размера на капитала съответстват на законите. Това значи, че действащите нормативни актове съвсем не са достатъчни за нормалното функциониране на капиталовите ни пазари.
Въпросът с погазването на ЗППЦК, който повелява, че годишните общи събрания на публичните дружества трябва да се проведат до 30 юни, в случая не е толкова съществен. Още повече че ДКЦК не може да налага никакви имуществени санкции, а само да напомни на емитентите за тяхното прегрешение.
Много е възможно правителствената структура, на която ще бъде възложено да управлява държавните акции в Булгартабак холдинг, да упълномощи представителят си на събранието да гласува по друг начин. И въпреки че холдингът едва ли в момента е основен приоритет за спечелилата изборите коалиция, през седмицата се чуха мнения, че близките до нея икономисти са против безплатното разделяне на дружеството с акциите му в БКК и с Института по тютюна и тютюневите изделия. Така че може би всичко, свързано с операцията по увеличението и намалението на капитала, зависи от това кой ще гласува на събранието от името на държавата.
Дивидентите, които ще получат акционерите на Булгартабак холдинг, вече са известни. Със сигурност ще бъде прието собственици да разпределят 27% от печалбата - 3154 хил. лв., което е по 0.43 лв. за акция. Този акт е предопределен с решение на Министерския съвет от края на миналата година, което задължава всички предприятия с над 50% държавно участие да раздадат именно този процент. Новоизбраната администрация надали ще има време да промени тези нормативи.
С не по-малък интерес инвеститорите очакват и общото събрание на най-голямото предприятие от структурата на холдинга - Благоевград-БТ. Както в. БАНКЕРЪ вече писа в предишния си брой 24, съветът на директорите на това дружество предлага капиталът му да се увеличи с почти 100 млн. лева. Това ще стане за сметка на резервите, допълнителните резерви и печалбата на завода. Наред с това акционерите на Благоевград-БТ ще получат и дивидент от по 3 лв. за книга.
Изнесените от ръководството на Булгартабак холдинг данни показват, че продажбите на български цигари на международните пазари се задържат на ниските си нива от 1999 година. Доста странно е, че най-големите фенове на нашенските цигари са талибаните в далечен Афганистан. Продажбите за тази страна са нараснали двойно и възлизат вече на 1479 т годишно. За сравнение - в Русия са пласирани едва 131 тона (при 2761 т. през 1998 година). Не е известна причината, поради която афганистанците, които са прочути като основни производители на суровини за дрога в света, купуват български цигари. Но пробивът на българския тютюн на този пазар е факт и носи сериозни приходи на тютюневия холдинг.
На второ място по внос от България е бившият ни партньор от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) - Монголия. Следват я средноазиатските републики от ОНД (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизстан).

Facebook logo
Бъдете с нас и във