Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НСИ отчете ръст на промишленото производство

Промишленото производство нараства, докато оборотът в търговията и строителната продукция се свиват през декември 2020 година, спрямо предходния месец ноември. Това показват обявените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според представените данни на годишна база, спрямо последния месец на 2019 година, и при трите основни сектора е отчетено понижение: най-голямо (-12.0%) и при оборота в търговията, следван от строителството (-7.1%) и промишленото производство (-3.3%).

Промишленото производство – ръст от 0.1% на месечна и спад с 3.3% на годишна база

По предварителни данни през декември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство3 се увеличава с 0.1% в сравнение с ноември. Очаквано на годишна база е регистрирано понижение с 3.3% спрямо съответния месец на 2019 година.

Месечни изменения

През последния месец на миналата година увеличение спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 12.3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, а намаление - в преработващата промишленост - с 0.1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.5%, производството на превозни средства, без автомобили - със 17.6%, производството на напитки - с 10.8%, производството, некласифицирано другаде - с 10.3%. Съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - със 7.4%, производството на електрически съоръжения - с 5.7%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 5.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.3%.

Годишни изменения

На годишна база се наблюдава намаление на промишленото производство в добивната промишленост - с 6.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.0%, и при преработващата промишленост - с 2.2%.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година е отчетен при: производството, некласифицирано другаде - с 49.7%, производството на напитки - с 23.4%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 23.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.3%. Най-голямо увеличение е регистрирано при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 34.9%, производството на електрически съоръжения - с 18.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 15.6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.5%.

Оборотът в търговията на дребно се понижава с 1.7% на месечна и с 12.0% на годишна база

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.7% спрямо предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 12.0% под равнището на същия месец на предходната година.

Месечни изменения

През последния месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 10.4%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.8%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2.5%).

По-съществен се наблюдава при нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 46.7%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 17.7%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 10.8%.

Годишни изменения

През декември в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при всички големи групи: търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 27.0%), търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 10.7%) и търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7.5%).

Значителен спад на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 60.2%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 15.1%, докато при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет е отчетен ръст - с 40.1%.

Строителството се свива с 1.4% на месечна и с 7.1% на годишна база

По предварителни данни през декември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 7.1% на строителната продукция през декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

Месечни изменения

За периода индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 2.0%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.7%.

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през декември 2020 г. се определя от отрицателния темп както при сградното, така и при гражданското/инженерното строителство, където намалението е съответно с 11.1 и 1.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във