Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

600 чиновници ще командва Росен Желязков

Новоизбраният шеф на агенцията за електронното управление ще има повече служители от министрите на енергетиката, културата и спорта, взети заедно.

Росен Желязков, довереният човек на премиера Бойко Борисов, чието име нашумя около скандала с костинбродските бюлетини, не само ще получи почти министерство, а и цяла армия чиновници. Както се разбра преди седмица, след като се размина с шефското място в Комисията за защита на конкуренцията, Желязков бе устроен на председателския пост в новата държавна агенция - "Електронно управление". Въпросното ведомство може и да се нарича агенция, но в действителност ще си е чисто министерство. То ще е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, ще си има главен секретар, собствен инспекторат, звено за вътрешен одит, финансов контрольор, звено по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка. Самият Желязков ще сформира свой политически кабинет - със заместници, съветници, пиари... все доверени хора, които ще се назначават не с конкурс, а с препоръка от партийната централа. 

Но най-впечатляващият факт за новата структура е друг. Преди година, когато се вземаше решението за нейното създаване, министър-председателят Борисов обобщи нещата така: "Централизирането ще подобри институционалната рамка, ще осигури ясни правила и ще оптимизира съществуващите процеси." Днес обаче научаваме, че в новата агенция щели да работят точно 592 души! Ако направим сравнение с министерствата, то тя ще е значително по-многолюдна от повечето от тях. Дори такива институции като Министерството на финансите, на образованието и науката или на труда и социалната политика остават назад в това отношение със своите 568, 480 и 377 служители. Освен силовите ведомства с повече персонал са само външното министерство, това на земеделието и храните и на регионалното развитие и благоустройството.

Всичките близо 600 души, които ще ръководи Росен Желязков, по устав ще се грижат за целия процес по въвеждането на електронните услуги в администрацията. Повечето от тях (521 щатни бройки) всъщност ще дойдат от Изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", която ще бъде закрита. Още 14 души ще бъдат прехвърлени от досегашната дирекция "Електронно управление" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. А шест бройки ще пристигнат от намиращия се в процес на закриване отдел "Управление на проекти" в администрацията на Министерския съвет. Така излиза, че новоназначени ще са 51 души. И вместо да заменяме чиновниците с компютри, ще създаваме нови кресла за държавни служители. Ама как да е иначе с политическите кабинети и партийните назначения? 

Странно е и че на държавно равнище уж се създава един център за ИТ услугите, но в същото време дирекция "Информационни технологии" в споменатото вече Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще продължи да съществува. Получава се някакво изкуствено разделение, като процесите за електронното управление ще се ръководят от новосъздадената агенция, а развитието на самите информационни технологии ще остане задължение на транспортното ведомство. Освен това остава да действа и Съветът за електронно управление към Министерския съвет. Дали пък ако в случая не става дума за умишлено раздуване на администрацията, стремежът не е чрез тази "разкрачена" ситуация да се размие отговорността?

Не може да не отбележим също, че се предвижда длъжностите в Държавната агенция "Електронно управление" да бъдат обособени на нива, съответстващи на длъжностите в министерствата. Което, освен че за пореден път, потвърждава специалния й статут, създава и проблем. Оказва се, че действащият Класификатор на длъжностите в администрацията не предвижда такива като ИТ специалисти. Ето защо сега ще се правят промени в него. Само че в портала за обществени обсъждания вече има критики към тази уж добра идея на властта. Най-общо се изразява мнението, че всичко се прави колкото да се отбие номерът, тъй като се дефинират само ИТ длъжности на най-ниските нива, а не за цялата административна стълбица, включваща старши, главен и държавен експерт, както и управленски позиции. Мнозина се питат и как е възможно да се очаква, че за ниските длъжности ще кандидатстват хора с добра квалификация и опит, особено като се наложат стартови възнаграждения между 600 и 900 лв., каквито са и на другите чиновници? Истината е, че май никой не очаква или по-скоро не иска наплив от кандидати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във