Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините залагат на зелени проекти

Община Русе ще достави 20 чешки електрически автобуси SOR за граския транспорт.

Общините много внимателно разглеждат икономическите отраженията, които нанесе COVID-19 върху хората и върху регионалната икономика. Местната власт се опитва да балансира здравните мерки и да задържи бизнеса в добро състояние.

От друга страна, на пандемията от коронавирус трябва да се гледа като на нова възможност за развитие. И в тези трудни дни българските общини обръщат внимание и на опазването на околната среда. Зелени проекти се изпълняват в няколко от тях. По някои от тях са изградени инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, в други общини продължава модернизацията на градския транспорт с електрически автобуси. Част от проектите са подкрепени и от европейските фондове.  

Кметът на

Община Русе

Пенчо Милков и неговите заместници се срещнаха с извънредния и пълномощен посланик на Чешката република в България Лукаш Кауцки и първия секретар на посолството Петър Bавра, съобщиха от общината.

Това е първата официална среща между Пенчо Милков и дипломата. Посещението бе с опознавателен характер и на него бяха обсъдени възможности за допълнително икономическо сътрудничество между двете държави на местно ниво. Обсъдена е била възможността Русе да бъде побратимен с чешки град, който да е близък в икономическо и културно отношение.

Заместник кметът по комунални дейности Димитър Недев е изтъкнал, че българите добре познават чешките машиностроителни компании, които са известни с високото си качество, а това е добра основа за взаимно доверие и сътрудничество. В Русе вече работят чешки фирми. 

В присъствието на общинското ръководство и посланика на Чешката република бе подписан официално и договорът за доставката на 20 чешки електрически автобуси SOR.  Закупуването им е част от обществена поръчка по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Основната му цел е опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на община Русе. Договорът е бил подписан от управителя на „Биофрог ЦЗ“ ЕООД Емил Кимак и управителя на „Общински транспорт Русе“ ЕАД Александър Георгиев.

В

община Свиленград

е открита компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за територията на общината, съобщиха от местната администрация. 
Проектът е финансиран по ОП "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос "Отпадъци". Общата му стойност е 3 564 396 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730 лева и национално съфинансиране 403 188 лева. Съфинансирането от бенефициента - община Свиленград, е 876 478 лева, уточниха от общината.
Инсталацията за компостиране е с капацитет 3000 тона годишно. Тя ще обслужва всички населени места на територията на община Свиленград с население 22 500 души.
Според плановете, работата на инсталацията ще доведе до намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли.
С откриването на новия обект община Свиленград се нарежда сред първите общини в България, въвеждащи компостирането на биоотпадъци като нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците, отбелязват още от общината.

Община Добрич

и окръг Кълъраш в Румъния ще изградят система за постоянна готовност за управление на риска при бедствия и аварии, която ще разполага със специална техника, оборудване и модерни технологии. Това предвижда подготвената вече стратегия за борба с природните бедствия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион, които предстои да бъдат представени в общинския съвет в Силистра, съобщиха от общината.
С предприетите съвместни стъпки ще се сведат до минимум времето за реакция на местните власти и ще осигурят бързо локализиране на рисковото събитие. Предвижда се да се въведат и съвместни практики за оценка на риска на местно и трансгранично ниво, както и на прогнози за последиците от бедствия и на мерки за защита на населението.
Стратегическите документи, които са подготвени в рамките на съвместен проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.", са обявени за обществено обсъждане. Общината ще приема решение по тях до 9 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във