Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на работодателите растат

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо  същия период на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите - с 9.1%, и в строителството - с 6.0%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо второто тримесечие на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 23.3%, „Образование“ - с 18.5%, и „Добивна промишленост“ - с 13.8%.

През периода април, май и юни спрямо същите месеци на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.1% за „Операции с недвижими имоти“ до 3.4% за „Хотелиерство и ресторантьорство“. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във