Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва преброяването на земеделските стопанства в страната

Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата на преброяването през 2020 година. Анкетирането започва на 1 септември и ще приключи на 18 декември тази година. За да бъдат включени в списъка за преброяване, стопаните трябва да обработват най-малко 0.5 хектара използваема земеделска площ или  0.3 хектара обработваема земя. Ще бъдат анкетирани и фермерите, които имат животни. Бюджетът за преброяването е близо 9 млн. лева.

От 1 до 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва в интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период до 18 декември 2020 г. данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

След преброяването се очаква да има пълна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Данни ще предоставят още информация за юридическия статут, използването на земеделската земя, отглежданите животни, както и за работна сила.

Организацията и ръководството на преброяването са възложени на министъра на земеделието, храните и горите, съвместно с областните управители и кметовете на общините. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във