Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Най-много разрешителни за строеж - в София, Варна и Пловдив

През второто тримесечие на тази година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1362 жилищни сгради с 5928 жилища в тях и с 823 615 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Разрешен е бил строежът на 31 административни сгради/офиси с 18 328 кв. м РЗП и на 935 други сгради с 427 613 кв. м РЗП, съобщиха от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 0.8%, а общата им застроена площ - с 1.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 6.2%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване с 40.9%, но тяхната РЗП спада със 71.4%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са повече с 5.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 244, София (град) - 210, Варна - 145, София - 113, и Бургас - 86. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (град) - 1843, Пловдив - 1109, Варна - 913, Кърджали - 377, и Бургас - 340.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни намаляват с 14.4%, жилищата в тях - с 29.9%, а разгънатата им застроена площ - с 23.6%

През изминалите три месеца на тази година е започнал строежът на 979 жилищни сгради с 4766 жилища в тях и с 622 361 кв. м обща застроена площ, на 21 административни сгради/офиси с 26 831 кв. м РЗП и на 584 други сгради с 294 061 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 15.6%, жилищата в тях - със 7.0%, а разгънатата им застроена площ - със 17.5%.

Броят на започнатите административни сгради нараства със 75.0%, а тяхната РЗП - над четири пъти. Започнатите други видове сгради са повече със 7.2%, но общата им застроена площ намалява с 42.4%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във