Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от централата. В 10 часа блокът е бил включен в електроенергийната система на страната след извършена проверка и получено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.
В рамките на плановия престой, започнал на 11 април, са изпълнени необходимите ремонтни дейности и профилактика на оборудването и реакторът на пети блок е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.
Другият блок на атомната централа - шести енергоблок, работи с пълно натоварване на мощността.
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Производствената дейност на АЕЦ "Козлодуй" напълно се вписва в идеята за "ядрен ренесанс" на Световната ядрена асоциация. Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя никакви парникови газове в атмосферата.

Фирмата е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. От декември 2008 г. АЕЦ "Козлодуй" ЕАД е дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във