Банкеръ Daily

Управление и бизнес

58 винопроизводители искат помощ за кризисно съхранение на вино

Производството и търговията с вино са сред засегнатите от противоепидемичните мерки на правителството за справяне с Ковид-19. Затворените ресторанти и хотели, по-малкото туристи, липсата на бизнес събития, свитите доходи на хората намалиха потреблението в ХоРеКа сегмента. Потреблението вкъщи и търговията онлайн не могат да компенсират всички тези причини за по-малкото продажби.

Една от мярките за подкрепа на сектора през март е тази за „Кризисно съхранение на вино“. Тя е временна извънредна мярка и има за цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз, породени от пандемията от COVID-19.  За нея е разпределен бюджет от 5 млн. лева.

В приключилата процедура са получени общо 58 заявления от винопроизводители на обща стойност 17 007 160 лева. Те са подадени по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 година. 

Сега предстои да се извършат проверки на място от Държавен фонд "Земеделие" на всички подадени заявления за кандидатстване от винарските предприятия, чиято цел е да се удостовери съответствието с посочените количества съхранявано вино. След приключване на административната обработка на получените резултати от проверките, фондът ще пристъпи към изготвяне и сключване на договори с одобрените кандидати.

Мярката има за цел да се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на икономическа жизнеспособност на винарското предприятие.

Мярка “Кризисно съхранение на вино“ се прилага за втора поредна година, като през 2021 година освен удължения срок на съхранение е увеличен и размерът на финансовата помощ на литър складирано вино. Миналата година тя гарантира 4 ст. на литър за съхранение на непродадено вино.  Важен фактор при прилагането й през настоящата финансова година се явява възможността за авансово плащане в размер на 100% от одобрената финансова помощ.

По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. 

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 16 октомври 2020 г. – 20 септември 2021 година. Размерът на финансовата помощ е по 0.07 лв. за един литър вино, складирано за период от един месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във