Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Право на отговор

Уважаема редакция,

Във връзка със статията „Чергата под краката на още един строителен колос припламна“ с автор Мариета Велинова, публикувана от Вас на 07.10.2019 г., използваме правото си на отговор и опровержение като изразяваме нашата позиция по предоставените от Вас факти и информация.
Повод за написването на статията е избухнал преди няколко дни, според Ваши читатели, „грандиозен скандал“ в строителната база на фирма „Станилов“ ЕООД, при който са били иззети машини на фирмата. Такъв случай няма регистриран и предоставената информация е невярна. Не почива на истината и фактът, че управителят на фирмата инж. Георги Станилов е потвърдил тази информация. Към настоящия момент дружеството няма текущи задължения към лизингови компании.
Публикуваната от Вас информация за финансовото състояние на фирмата е неточна, а това прави Вашите заключения относно бъдещето на фирмата необосновани и тенденциозно поднесени. Посочената цифра - 20 893 хил.лв. в статията относно „Текущите активи на дружеството” е невярна. Текущите активи в Консолидирания отчет на дружеството за 2018 г. са в размер на 39 425 хил.лв.
Не отричаме факта, че фирмата има финансови затруднения, но такива изпитват в момента десетки, а може би и стотици български фирми, не само в строителния бранш. Ние търсим, разработваме и изпълняваме мерки за преодоляване на тези затруднения. С изложената от Вас информация в статията от 07.10.2019 г. се нанася вреда, както на компанията, така и на стотиците нейни партньори, специалисти и работници.

09/10/2019 г.
Биляна Станилова, Прокурист на „Станилов” ЕООД
Павел Станилов, Прокурист на „Станилов” ЕООД

Facebook logo
Бъдете с нас и във