Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Агенцията по заетостта въвежда нови услуги за безработни от уязвими групи

Агенцията по заетостта инициира три нови, пет подобрени услуги и седем пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда в цялата страна. Новите програми бяха обсъдени по време на работни срещи в седемте региона от страната, в които прилагането на услугите ще започне от 1 юли - София, Ловеч, Пловдив, Хасково, Варна, Русе и Бургас

Целта на стратегията за модернизация на Агенцията по заетостта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните и особено към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в трудовия пазар, съобщават от Агенцията по заетостта.

Новите услуги са "Консултация и менторство след започване на работа", "Мобилно бюро по труда" и "Семеен трудов консултант". Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст. Подобрени с цел повишаване на ефективността ще бъдат услугите "Ателие за търсене на работа", "Информиране, консултиране, мотивиране", "Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности", "Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене", "Провеждане на трудови борси", "Ден на работодателя".

В срещите участие взеха психолози, кейс мениджъри, консултанти и експерти от всички бюра по труда и регионалната служба в съответната територия. Те съвместно с екипи от главна дирекция "Услуги по заетостта" на Агенцията по заетостта конкретизираха стъпките и етапите за подготовка и внедряване на новите и подобрени услуги и стандартизирани пакети услуги в общото портфолио услуги за безработни от уязвимите групи лица.

Стандартизираните пакети услуги, които са обект на модернизация, са насочени към безработни лица, причисляващи се към следните категории - младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във