Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кои са кандидатите за поддържане на пътищата в Северна България ?

Отворени са офертите в обществените поръчки за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите пет години в още 14 области. Тръжните процедури са по райони за планиране и предложения.

За Североизточния район, в който са областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, са отворени оферти по четири позиции.

-за обособена позиция № 1 - ОПУ Варна, са подадени документи от две фирми. Те са: на ОБЕДИНЕНИЕ "ВАРНА 2019", в което са: "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД, "БГ ЛЕНД КЪНСТРАКШЪН" АД, "КОПЕКС И КО" ЕООД и "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, и на ДЗЗД "ПП ВАРНА 2018", с учасници: "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД, "ХИДРОСТРОЙ" АД и "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД.

-за обособена позиция № 2 - ОПУ Добрич, са отворени две оферти: на ДЗЗД "ДОБРИЧ 2019" с участници: "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ООД, "БГ ЛЕНД КЪНСТРАКШЪН" АД и "КОПЕКС И КО" ЕООД, и на ДЗЗД "ПОНТ", в което влизат: "Хидрострой" АД и "Инжстройинженеринг" ЕООД.

-за обособена позиция № 3 - ОПУ Търговище, има оферта от "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД.

-за обособена позиция № 4 - ОПУ Шумен, кандидатите са: "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД, ДЗЗД "ПП ШУМЕН", с участници: "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД и "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД, и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД.

Северозападният район е съставен от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Площта му е 19 070 кв. километра.

-за обособена позиция №1 - ОПУ Видин, са отворени три оферти. Те са на "ВДХ ВИДИН" ДЗЗД, в което са: "ВДХ" АД и "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД, на Консорциум "ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН" ДЗЗД, с участници: "ЩРАБАГ" ЕАД и "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪТИЩА БЕЛГРАД" ООД, и на "Видин 2019" ДЗЗД, в състав: "ПСТ Груп" ЕАД, "ПСТ Видин" ЕООД, "Пътперфект" ЕАД и "ПСТ София" ЕООД.

-за обособена позиция №2 - ОПУ Враца, има документи от три фирми: на Консорциум "ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН" ДЗЗД, в което влизат: "ЩРАБАГ" ЕАД и "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪТИЩА БЕЛГРАД" ООД, на ДЗЗД "2019 Враца", в което са: "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД и "Пътно поддържане Кюстендил" ООД, и на "Северозапад" ДЗЗД, в което са: "ПСТ Груп" ЕАД, "Пейком България" ЕООД и "Мизоти" ЕООД.

-за обособена позиция №3 - ОПУ Монтана, кандидатите са двама: "ПИМ-НИВЕЛ" ДЗЗД, в което участват: "Пътинженеринг-М" АД, "Пътища М" ЕООД и "Нивел Строй" ЕООД, и на "ТК МОНТАНА" ДЗЗД, в състав: "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД и "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД.

-за обособена позиция №4 - ОПУ Ловеч, са отворени четири оферти. Те са на Консорциум "ВПП", с участници: "Виастрой" АД, "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД, "Новако строй" ЕООД, "ПСТ Груп" АД, "ПСТ София" ЕООД и "Пътстрой-Ловеч" ЕООД, на ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП 2019", в което са: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД и "ТРЕЙС ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, на ДЗЗД "ЛОВЕШКА КРЕПОСТ 2019", с участници: "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД и "ПЪТИЩА 2019" ЕООД, и на ДЗЗД "Пътно поддържане Ловеч", в което влизат: "Мегаинвест-холд" ЕООД и "ИСА 2000" ЕООД.

-за обособена позиция № 5 - ОПУ Плевен, са кандидатствали четири фирми. Те са КОНСОРЦИУМ "ПВП", с участници: "Новако Строй" ЕООД, "ПСТ ГРУП" ЕООД и "ПСТ София" ЕООД, "ПСТ Видин" ЕООД и "Виастрой" АД, ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП 2019", в което са: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД и "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД,  ДЗЗД "ПАНОРАМА 2019", с участници: "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД, "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2019" ЕООД и "ПЪТИЩА 2019" ЕООД, и ДЗЗД "ВИА-ПЛЕВЕН 2019", в което влизат: "ВИАГРУП" ЕООД и "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН" ЕООД.

Северният централен район включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Площта на региона е 14 647 кв. километра.

-за обособена позиция № 1 - ОПУ Велико Търново, са отворени две оферти. Те са на: "Пътни строежи - Велико Търново" АД и на Обединение "Велико Търново 2019" ДЗЗД, в което са: "БГ ЛЕНД КЪНСТРАКШЪН" АД, "Пътища и МОСТОВЕ" ЕООД, "КОПЕКС И КО." ЕООД и "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД.

-за обособена позиция № 2 - ОПУ Габрово, има документи от две фирми: КОНСОРЦИУМ "ГАБРОВО 19-24", в който влизат: "Пътни строежи - Велико Търново" АД, "Пътстрой - Габрово" АД и "Инфрастроежи" ООД, и на ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП ГАБРОВО", с участници: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД и "МАЗАЛАТ" ЕООД.

-за обособена позиция № 3 - ОПУ Разград, са отворени документите на двама кандидати: на ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РАЗГРАД", в което са: "Автомагистрали Черно море" АД, "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД и "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, и на КОНСОРЦИУМ "ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019", съставено от: "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД, "Битумина ГмбХ - България" ЕООД и "Строймонтаж" ЕАД.

-за обособена позиция № 4 - ОПУ Русе, са отворени три оферти. Те са на ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РУСЕ", с участници: "ВИНС ИН ХОК" ЕООД, "Автомагистрали - Черно море" АД, на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД и на "Мегаинвест-холд" ЕООД.

-за обособена позиция № 5 - ОПУ Силистра, има само една оферта от "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД.

Припомняме, че офертите за останалите три района - Югозападен, Югоизточен и Южен централен, бяха отворени на 9 май. Общо по двете обществените поръчки за шестте района за планиране са отворени 62 оферти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във