Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите приеха промени в Закона за концесиите

Парламентът прие промени в Закона за концесиите на второ четене. Промените са свързани със солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени. Посочени са случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура.

Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд.

Политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки.

Отменя се текст, според който концесионен договор е недействителен, ако съдържанието не отговаря на минимално съдържание, определено в закона, или ако противоречи на друго изискване на закона. Според вносителя целта на отмяната е предотвратяване на превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във