Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Хора, пътища и дупки

От 1 февруари цената на тока при недостиг ще е тази на пазара "ден напред", умножена по 2.5. Това предвижда нов модел за балансиращия пазар. Така ще се спре практиката търговците да купуват електроерегия на цена на недостиг, ако тази на борсата е по-висока.

 

Ще бъде оттеглена жалбата на държавата срещу съдебно решение, с което се признава правото на собственост на "Авиокомпания Хемус Ер" върху части от поземлен имот в местността "Летищен комплекс-София". Прекратяването на този спор ще даде възможност по Закона за насърчаване на инвестициите да се изпълни проект на "Луфтханза Техник София" и "България Ер Меинтенанс".

 

С общо 2.91 млрд. лв. ще се финансират през 2018-а директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2 636 703 700 лв. са за сметка на ЕС и 275 890 800 лв. - от националния бюджет.

 

Износът на България за ЕС се е увеличил за периода януари - октомври 2017-а с 10.9 на сто и е на стойност 28.769 млрд. лева. Вносът от Евросъюза пък е нарастнал с 10.9 на сто на годишна база - до 30. 839 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. Външнотърговското ни салдо (износ FOB - внос CIF) с общността за посочения период е отрицателно и е на стойност 2.069 млрд. лева.

 

Атанас Темелков пое управлението на Държавната агенция "Електронно управление" от Росен Желязков, който бе определен от Министерския съвет за председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

В "Летище Варна" ще бъдат инвестирани нови 12.5 млн. лв., а в летището в Бургас - около 10 млн. лева. За 11-те години от началото на концесията в двата морски аеропорта са вложени над 370 млн. лева.

 

Бойко Пенков става член на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Той заема мястото на д-р Мирослав Ненков след промяната в ръководния състав на Министерството на здравеопазването.

 

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура Иванка Которова е определена от правителството за национален член в Евроюст от страна на България. Неин помощник ще бъде прокурорът от Софийската градска прокуратура Димитър Хаджийски. Мандатът и на двамата е четири години, считано от 12 февруари 2018-а. Евроюст е специализирана структура на Европейския съюз със седалище в Хага.

 

Министерството на здравеопазването ще отпусне през тази година 28.5 млн.лв. на общинските болници. С тези пари ще се финансират дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни или отдалечени райони на страната, дейности, свързани с медицинската експертиза и други.

 

 

 

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва нов Закон за водоснабдяване и канализация, който да подобри регулацията в планирането и изграждането на ВиК мрежи и съоръжения и предоставяните услуги в отрасъла. Чрез актуализираните текстове дейността на собствениците и  операторите на ВиК инфраструктура ще се регламентира по-прецизно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във