Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАК ТУРС - КОФТИ ТРЪПКА ЗА БИВШИТЕ ШЕФОВЕ НА АП

Независимо от съдебните неразбории около апетитното туристическо дружество Мак турс, новите собственици - Кейт континентал свикаха на 8 януари 2001 г. общо събрание на акционерите. То реши да увеличи капитала на дружеството от 186 хил. на 500 хил. лева. Решенията на общото събрание са изпратени за вписване в съда, което се очаква да стане до няколко дни. Въпросът е дали тези решения няма да бъдат атакувани успешно в съда.
Попитан за бъдещето на сделката новият изпълнителен директор на Агенцията за приватизация Левон Хампарцумян заяви пред в. Банкерь, че не е запознат с проблемите й. Той обаче е изискал обстойна справка за действията на ведомството си по този случай. Най-вероятно отрицателната рецензия на върховните магистрати за работата на предшествениците на Хампарцумян по сделката с Мак турс ще струва спокойствието на някои отговорни служители в агенцията. Контрата от тази ситуация остава в АП, която е подписала договор с избрания купувач, въпреки непълните му документи. Юридическите съветници на бившия шеф на АП Захари Желязков са подходили, според мнението на техни колеги, доста лековато към перфектното организиране на сделката, желаейки да отчетат повече приватизирани предприятия пред международните финансови институции. Но сега това може да им струва доста. Още повече че сделката с Мак турс е само една от многото, оспорвани, включително и в съда.
В края на 1999 г. ВАС излезе с принципно решение, че всички недоволни кандидат-приватизатори могат да се жалват от действията на приватизационното ведомство пред върховната инстанция. Тогава бяха заведени над петнадесет дела от неудоволетворени бизнесмени, загубили приватизационни сделки. За щастие на АП жалбите срещу раздържавителните процедури за курортните комплекси Елените, Албена, Алумина - Шумен и др. бяха решени от ВАС в нейна полза. Единственото дело, за което магистратите се произнесоха в полза на отхвърлен от АП кандидат-купувач, бе свързано с пловдивския козметичен завод Ален мак, купен от фирмата Канотранс. За сегашното решение на ВАС за сделката с Мак турс е второто, което санкционира Агенцията за приватизация за неперфектни действия. Юристите очакват, че това ще възбуди нова серия от искове срещу АП.
В случая с благоевградския Мак турс ВАС констатира, че декларацията на купувача Кейт континентал по параграф 9 на преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизацията (ЗППДОбП) не отговаря на изискванията на закона. Решението на АП, с което се канят заинтересованите участници да участват в приватизационната процедура за Мак турс, е публикувано в Държавен вестник на 2 март 1999 г. и според закона, офертите заедно с гореспомената декларация трябва да бъдат подадени в двуседмичен срок след тази публикация. Но декларацията за произхода на средствата, подадена в срок от Кейт континентал, не удовлетворява съда, защото не била легализирана разликата между заявената офертна цена от 1 812 000 щ. долара и привлечените чрез два кредита средства (от Банка ДСК и от ПИМБ) в размер на 1 478 400 щ. долара. Актуализираната според исканията на АП декларация по параграф 9, представена от Кейт континентал на 17.05.1999 г., пък не е призната от съда заради неспазения 14-дневен срок. Тези прегрешения на избрания кандидат-инвеститор дават основание на ВАС да отмени решението на АП, с което ЕТ Кейт континентал бе избрана през април 1999 г. за ексклузивен купувач на 58% от акциите на Мак турс. Висшият административен съд не признава и гаранционното писмо от РОСЕКСИМБАНК, представено от ексклузивния купувач, за 4 млрд. стари лева, тъй като в подадените документи липсва договор за кредит, с който банката се ангажира да финансира сделката.
Макар и перфектни юридически, решенията на ВАС поставят в патова ситуация както купувача Кейт континентал, който е инвестирал в Мак турс след сключването на сделката повече от 1 млн. щ. долара, така и АП, която въпреки непълнотите на офертата е посочила Кейт континентал за ексклузивен купувач.
Оттук нататък специалистите предричат връщането на приватизационната процедура до етапа на разглеждане и подобряване на подадените вече приватизационни оферти. Това означава, че ще бъдат поканени отново кандидатите участвали в наддаването през 1999 г. ЕТ Кейт континентал - Благоевград, Дифенс индъстриз груп АД - София, Сигма България ЕООД и РМД-то Мак турс инвест АД - Благоевград, да подадат в АП своите предложения за цена, инвестиции и следприватизационни ангажименти. Тук обаче ще възникнат и проблемите. Работническо-мениджърското дружество Мак турс инвест, според запознати, вече не е легитимно, тъй като в момента по-малко от 20% от служителите на Мак турс АД участват в него. Освен това РМД-то е изтеглило депозита си за участие в приватизационната процедура. Заради всички тези причини не се знае дали АП ще признае за валидна офертата на Мактурс инвест. Голямата разлика в предложените офертни цени на различните купувачи ще бъде другата причина за евентуалния провал на новата приватизационна процедура. Основният претендент за благоевградския хотелски комплекс в лицето на РМД-то е предложило в окончателната си оферта едва 600 000 щ. долара и според запознати не е склонно да даде повече пари просто защото ги няма. Другите двама кандидати отдавна са загубили интерес към надпреварата и единствената причина да се върнат в нея е да изиграят ролята на подставени лица на някой заинтересован. Възможно е да се явят такива желаещи, защото след подобренията, направени от ЕТ Кейт континентал, Мак турс е доста сладка хапка. В крайна сметка, ако новото ръководство на АП реши да върне процедурата на изходния етап, най-вероятно борбата отново ще бъде спечелена от сегашния собственик.
Още повече, че Законът за административното производство (ЗАП) дава възможност на АП да отчете фактическото положение, настъпило в Мак турс към момента на окончателната присъда на ВАС от 20 декември 2000 г. Дотогава злополучният купувач Кейт континентал е инвестирал в благоевградското туристическо дружество близо 1 млн. лв. Според ЗАП при тази ситуация нищо не пречи на АП вместо да възстановява наддаването за Мак турс от 1999 г. да компенсира по друг начин жалващото се РМД Мактурс инвест, а Кейт континентал да си останат собственици на хотелския комплекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във