Банкеръ Daily

Управление и бизнес

50% от отчисленията от печалбата на държавните предприятия отиват в полза на държавата

Служебното правителство разпореди 50% от отчисленията от печалбата за 2016 г. на държавните предприятия и търговски дружества да бъдат внесени в полза на държавата. 

На днешното си заседание Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисленията от печалбата. В съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2017 г. процентът на отчисления от печалбата е 50 на сто.

При разпределяне на печалбата се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране.

Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 година.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2017 г., а 15 юли 2017 г. – за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във