Банкеръ Daily

Управление и бизнес

43 проекта за инвестиции за 2 млрд. лв. са в процес на сертифициране

В Българската агенция за инвестиции в момента има 43 проекта за инвестиционни намерения за близо 2 млрд. лева. Те са в процес на сертифициране и се очаква по тях да се разкрият близо 3300 нови работни места, обявиха от Министерството на иновациите и растежа. 

Само тази седмица са сертифицирани четири нови проекта за над 75 млн. лв. и с 416 нови работни места в Стрелча, Благоевград, Пловдив и София област. В град Стрелча инвестицията е в медико- и балнео-комплекс на стойност 10 млн. лв. с над 75 работни места. В Благоевград ще се изгражда CAN линия, сграда и допълнително оборудване на стойност над 23 млн. лева. В Пловдив вложението е в производство на електрически велосипеди за над 38 млн. лв. и 330 нови работни места, а в село Гурмазово, Област София ще се изгражда логистична база за складиране и съхранение на чужди товари на стойност над 4 млн. лева. Въпреки намалелите обеми на вложенията у нас през тази година, тези проекти показват, че все пак инвестиционната активност на бизнеса и дългосрочните му планове за развитие в страната остават, поне в някои сектори и при някои компании.

От началото на тази година до момента по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ Българската агенция за инвестиции е изготвила положителни становища и Министерството на иновациите и растежа е сертифицирало проекти на обща стойност близо 300 млн. лева. Те пък имат потенциал да разкрият около 2000 нови работни места в различни населени места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, здравеопазване. Сертифицираните проекти до момента предвиждат и разширяването на съществуващата дейност в страната на вече утвърдени български и международни компании, като пет проекта от общо сертифицираните са за разширение на съществуваща вече инвестиция.

За привличане на нови компании и проекти, Българската агенция за инвестиции е разработила проактивна маркетингова кампания в световен мащаб.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във