Банкеръ Daily

Управление и бизнес

3SIIF прави първата си пряка инвестиция у нас

Инвестиционният фонд „Три морета“ придоби дялово участие в „БМФ Порт Бургас“ - основен пристанищен оператор на „Пристанище „Бургас“, от „Адванс Пропъртис“ ООД.

Инвестицията отговаря на целта на фонда за подобряване на свързаността в рамките на региона на Трите морета. „Пристанище Бургас“ е важен инфраструктурен актив, свързващ региона с Централна Азия и Близкия изток, стратегически разположен на черноморското крайбрежие и е най-близкото пристанище на Европейския съюз до Босфора. Инвестицията ще засили интеграцията на ЕС чрез увеличаване на инфраструктурните възможности.

В допълнение на капиталовото си участие в „БМФ Порт Бургас“, фондът ще подкрепи дългосрочния растеж на пристанището със значителни последващи инвестиции за разширяване на капацитета и възможностите му. Тези инвестиции включват разширяване на съществуващите и изграждане на нови котвени стоянки, по-нататъшна модернизация на съоръженията и способност за обработка на нови видове товари. Ще бъдат създадени и нови промишлени производствени мощности в България и региона, като производителите и износителите ще се възползват от широкия спектър от дейности и отлични услуги на пристанището.

Инвестицията в „БМФ Порт Бургас“ представлява първата пряка инвестиция на 3SIIF в България, като фондът вече има присъствие в страната чрез придобиването на мажоритарен дял в Enery, разработчик на възобновяеми енергийни източници в региона с проектен пайплайн от над 3GW за производство на енергия от възобновяеми източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във