Банкеръ Daily

Управление и бизнес

369 лева линия на бедност се предвижда за 2021 година

Проект на постановление на Министерския съвет предвижда линията на бедност за страната през 2021 г. да е 369 лева. Документът е качен в портала за обществени консултации за обществено обсъждане със срок 12 септември. За 2020 линията на бедност е 363 лева.

При определянето на линията на бедност се отчита ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемия, който отговаря на обективните икономически условия, финансова дисциплина и ограничения, четем в мотивите.

Така определена, линията на бедност ще нарасне спрямо  2020 г. с  близо 1.9%, отчитайки потреблението на най-нискодоходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница. Сумата от 369 лв. ще съответства на намаления икономически ръст и макроикономическа прогноза. 

Финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъде определена в съответствие с възможностите на бюджета и предприетите мерки за смекчаване последствията от пандемията. Линията на бедност ще отговаря на изменението на цените на определени социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги, които са от съществено значение за биологичното и социално съществуване на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи, поше още в мотивите.

Линията на бедност се използва при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

В рамките на Средносрочната бюджетна прогноза е заложено ежегодно увеличение на финансовите средства за обезпечаване на финансовата подкрепа за хората с увреждания на територията на Република България, при ръст на макроикономическите показатели.

Предвид очакванията за 0.1% инфлация за 2020 г., финансовата подкрепа за хората с увреждания ще запази покупателната си способност.

За 2021 г. се предвижда да бъде оказана финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания на около 670 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

 

КАРЕ

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на  мерки за социална защита. Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на "работещите бедни".

Facebook logo
Бъдете с нас и във