Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Община Добрич чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка (НВМОП) търси фирма за извършване на текущ ремонт на асфалтовите настилки на пътищата в общината. Документация за участие може да се получи до 14 май 2008 година.

Националният осигурителен институт по открит конкурс по НВМОП търси доставчик на принтерна хартия за широк печат, необходима за ведомството. Документи за конкурса могат да се получат до 14 май тази година.

Центърът за спешна медицинска помощ - Благоевград, чрез открит конкурс по НВМОП набира оферти за транспорт на хемодиализно болни от дома им на територията на общините Благоевград и Симитли до отделението по хемодиализа на МБАЛ-Благоевград и обратно през 2008-2009 година. Конкурсна документация може да се получи до 19 май 2008 година.

Държавна дивечовъдна станция Ракитово - Ракитово, по открит конкурс по НВМОП търси фирма за извършване на дърводобив: сеч, извоз и рампиране на маркирана дървесина на територията на станцията. Документация за участие може да се получи до 14 май тази година.

Община Пловдив чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) търси доставчик на компютърна и офис техника за нуждите на общината. Документи за участие могат да се получат до 3 юни 2008 година.

Държавното предприятие Кабиюк - Шумен, по открита процедура по ЗОП търси доставчик на горива и смазочни материали за нуждите на дружеството през 2008 г. в четири обособени позиции, подробно описани в документацията за участие. Тя може да се получи до 28 май 2008 година.

Болница Лозенец - София, по открита процедура по ЗОП набира оферти за периодични доставки на горива (бензинови и дизелови) и смазочни материали за период от 48 месеца от сключване на договора. Документация може да се закупи до 27 май тази година.

Община Добрич по открита процедура по ЗОП набира оферти за поетапно въвеждане на организирано сметосъбиране и извозване на твърди битови отпадъци на територията на населените места от общината до депото в село Богдан. Документи за участие могат да се закупуват до 2 юни тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във