Банкеръ Daily

Управление и бизнес

3.3% скок на цените при производството и разпределението на ток и топлоенергия

Общият индекс на цените на производител през август 2018 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.6%, в преработващата промишленост - с 0.2%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено покачване на цените с 0.3%, съобщи Националният статистически институт.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2.5%, а покачване е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 1.1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.8%, и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.6%. Общият индекс на цените на производител през август 2018 г. нараства с 3.8% в сравнение със същия месец на 2017 година.

Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 4.3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 1.9%. В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.3%, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.4%. Намаление на цените е регистрирано при производството, некласифицирано другаде - с 1.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във