Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Министерството на държавната администрация и административната реформа по открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) търси доставчик на канцеларски материали, офис консумативи, компютърни и аудио аксесоари за нуждите на министерството и почивните, лечебно-възстановителни бази, комплекси и стопанства. Документация за участие може да се получи до 24 март 2008 година.

Държавната агенция по туризъм чрез открита процедура по ЗОП набира оферти за изработка на електронни презентационни материали - рекламни компактдискове по теми и електронни картички. Документи за участие могат да се получат до 25 март 2008 г. от агенцията.

Университетска национална специализирана болница за активно лечение Света Екатерина ЕАД чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка (НВМОП) набира оферти за покупка на моторни горива - безоловен бензин А 95 Н и евро дизел, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на болницата. Документация за участие може да се получи до 17 март 2008 година.

Община Петрич чрез открит конкурс по НВМОП набира оферти за изпълнение на строителство за развитие и подобряване на свързана инфраструктура на обект Античен град с прилежащи некрополи в местността Кожух край село Рупите, както и на осем други туристически обекти. Документи за конкурса могат да се получат до 12 март тази година.

Столична компания за градски транспорт ЕООД - София чрез открит конкурс по НВМОП търси доставчик на лятно униформено облекло на работещите във фирмата по позиции, съгласно приложение. Конкурсна документация може да се получи до 17 март 2008 година.

Държавно лесничейство - Сливен по открит конкурс по НВМОП набира оферти за извършване на сеч и извоз на маркирана дървесина по обособени позиции. Документация за участие може да се получи до 13 март тази година година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във