Банкеръ Daily

Управление и бизнес

301 проекта за над 2.3 млн. лв. са одобрени за финансиране на микро- и малки фирми

Работната група е приключила повторния преглед и е предложила общо 3354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ , съобщиха от министерството на икономиката.

Към  края на тази седмица допълнително са одобрени за финансиране, във връзка с извършваната преоценка, 301 проектни предложения, подадени в рамките на осем оценителни сесии. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на над 2.3 млн. лева. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) е публикувал вече резултати от частично приключила преоценка по процедура за подбор на проекти.

С посочените допълнително одобрени за финансиране кандидати са сключени 142 броя административни договора за над 1.1 млн. лева.

Във връзка с извършваната преоценка, до момента до кандидатите са изпратени над 900 уведомления за установени нередовности. Съгласно изменените условия за кандидатстване и изпълнение ще бъде предоставен едноседмичен срок на кандидатите да представят изисканите им документи по отношение, на които са констатирани нередовности.

По другата процедурата за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, след приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност, съгласно условията за кандидатстване, са налице неусвоени по процедурата средства в размер общо на 21 467 143.51 лева.

В тази връзка, в резултат от предприетите от страна на Управляващия орган на ОПИК действия, с решение на Комитета за наблюдение  на ОПИК от 4 януари е одобрено увеличаване на бюджета по процедурата за финансиране на всички одобрени проектни предложения по процедурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във