Банкеръ Daily

През септември:

28.1% от нефинансовите фирми със спад в продажбите

През септември 28,1% от българските нефинансови предприятия отчитат спад на приходите от продажби, а 7,5% от тях са пристъпили към съкращаване на персонал, докато други 7,5% - към наемане на нови служители. Това показват резултатите от поредно бизнес изследване на НСИ. Година по-рано спадът в приходите на фирмите е бил 32.2%, при 49.5% от тях е нямало промяна, а при 17.8% е отчетено увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през септември  44.7% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейност „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 29.9%, и „Индустрия“ - с 28.8%.

Миналия месец във връзка с наетия персонал 15.0% от предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 17.1% за септември 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ - 9.6% (при 7.8% за септември 2020 г.), и „неплатен отпуск“ - 7.6% (при 10.0% за септември 2020 г.) Към наемане на нов персонал са пристъпили 7.5% от нефинансовите фирми (при 7.9% за септември 2020 г.).

За следващия месец 94.7% от анкетираните компании прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.1% - ще преустановят временно работата си, като също 2.1% - очакват да прекратят дейността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във