Банкеръ Daily

Управление и бизнес

25 млрд. устройства ще бъдат свързани към мобилните мрежи до 2025 г.

Огромният пазар на свързаните устройства отваря и рискове...

Сигурността на мобилните мрежи от следващо поколение е приоритет в съвременните икономики, които все повече са повлияни от цифровия свят. Това е отбелязала  по време на международна онлайн конференция на високо ниво, посветена на националната сигурност и кибер защитата, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова.

Според Европейската стратегия по киберсигурност, която беше представена през декември миналата година, повече от 25 милиарда устройства ще бъдат свързани към мобилните мрежи до 2025 година. По думите на заместник-министъра  огромният пазар на свързаните устройства отваря рискове и тяхното предотвратяване определя много аспекти на политиката в областта на киберсигурността.

В тази връзка препоръките на Европейската комисия са да се предприеме риск-базиран подход по отношение на доставчиците на оборудване на мрежи. Насоките предоставят обективни критерии, които може да бъдат използвани за оценка на критичните и чувствителни компоненти на мрежите. "Не само правителствата, но и участниците на пазара на мобилни комуникации, трябва да участват в сътрудничеството по тези въпроси “, отбелязва заместник-министър Атанасова.

Българската национална политика по отношение на технологиите от пето поколение отразява европейските усилия да се установи координиран подход. Като пример Атанасова дава приетите наскоро промени в Закона за електронните съобщения, които засилват правомощията на националния регулатор при определянето на изискванията за сигурност на електронните съобщителни мрежи.

Съществен елемент за сигурността на мрежите от пето поколение е създаването на схема за сертифициране на мрежовите компоненти и процеси

В края на миналата година правителството прие актуализиран план за цифрова свързаност "Свързана България“. В него се очертават стъпките за осигуряване на цифрова инфраструктура за предоставяне на разнообразни услуги. Мерките предвиждат също подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и развитие на високоскоростния мобилен интернет в страната.

Отбелязано е, че от ключово значение за цифровизацията на българската икономика и обществени услуги ще бъдат инвестициите за въвеждане на мобилни мрежи от пето поколение. В документа е посочена необходимостта от целенасочени инвестиции в технологично развитие, завършване на необходимата инфраструктура и гарантирана мрежова и информационна сигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във