Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОМПАНИИ

РАЗРЕШИХА НА ХИМИМПОРТ ДА КУПИ БРП
Химимпорт получи зелена светлина за придобиването на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване. Това стана ясно, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на дружеството концентрацията на стопанска дейност. Комисията постанови предварително изпълнение на решението. Договорът за продажбата на 70-те процента бе подписан с Агенцията за приватизация (АП) през април, като цената по сделката е 22 млн. лева. Предвиждат се инвестиции в размер на 25 млн. евро, планирано е за следващите пет години да се поддържа персонал до 731 души. Комисията е установила, че към този момент не съществуват каквито и да било стопански взаимоотношения между участниците в концентрацията. Поради тази причина КЗК смята, че сделката няма да окаже влияние върху структурата на съответния пазар. След официалното й приключване Химимпорт ще притежава общо 99.14% от капитала на речното ни плаване и ще може да отправи и търгово предложение към останалите акционери за изкупуване на акциите им и след това да отпише БРП от публичния регистър.
Първоначално правителството на Симеон Сакскобургготски определи на 15 юни 2005 г. Каолин АД за дружеството, спечелило приватизационната процедура. Химимпорт обаче обжалва това решение и Върховният административен съд спря изпълнението му. В края на миналата година Каолин АД се отказа от участието, като продаде дела си в параходството на Химимпорт, а на 14 февруари варненското дружество оттегли жалбата си срещу решението на правителството от 15 юни 2005 година.

ШЕСТНАЙСЕТ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИХА СВОИТЕ НОВИ МЕНИДЖЪРИ
Шестнайсет от най-големите български компании започнаха тази година с нови ръководители. Дванайсет от тях бяха представени за първи път пред бизнеса и медиите от Българския форум на бизнес лидерите на специално събитие в понеделник (15 май). Сред тях бяха генералните и изпълнителните директори на АДИС, Пощенска банка, Нокиа, AIG Life България, Интраком България, Загорка АД, ПроУейв, Актавис, Ксерокс България, Ърнст енд Янг и Кериър България. Някои от мениджърите идват от клонове на компаниите в чужбина, като директорите на Загорка, AIG Life, Интраком България, Ърнст енд Янг и Юниливър. Повечето от тях обаче са българи, изкачили се в йерархията на компаниите, в които работят от години. Такива са новите директори на Ксерокс България, Нокиа, АДИС, Пощенска банка, Рош и Овергаз. Новоназначените ръководители на Актавис, ПроУейв и Кериър идват от други компании, поемайки предизвикателството да отговарят за цялостната дейност и екипи на тези фирми.
„Виждам много възможности в България в следващите години, каза в представянето си новият генерален директор на AIG Life България Джордж Дедополус, който премина в българския клон на компанията от Египет. Управляващият партньор на Ърнст енд Янг Панос Папазоглу даде безплатна консултация на българите да се опитват и да спестяват, докато харчат парите си.

ЕМИЛ ХЪРСЕВ КУПИ 17.24% ОТ ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ
Веспер Аркс АД, което е 99% собственост на Хърсев и Ко, (50 на сто от капитала са собственост на Емил Хърсев, 30% на Инварт АД, а по 10 на сто държат Даниела Лазарова и Златин Съръстов) купи 17.416 на сто от капитала на Заводски строежи - Козлодуй, стана ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Пакетът от 22 100 акции бе прехвърлен на 8 май (понеделник) на цена от 4.10 лв. за брой, или общо 90 610 лева. Продавач е мажоритарният собственик Дюлгер ООД, намалил дела си на 49.484 на сто. Веспер Аркс е с предмет на дейност сделки с недвижимости, включително придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на недвижимости и права върху тях, сделки с финансови активи за своя сметка, както и други търговски сделки, незабранени със закон, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисиони, спедиционни и превозни и др. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., разпределен в 1000 обикновени акции от единствен клас с номинал 100 лв. всяка една.
За първото тримесечие на годината Заводски строежи - Козлодуй, отчита загуба в размер на 27 хил. лв. спрямо 11 хил. лв. към 31 март 2005 година. Сделката на 8 май бе осъществена след премахване на ценовото ограничение по позицията. От БФБ-София съобщиха, че са получили искане от страна на инвестиционен посредник за отмяна на максимално допустимите граници, но само два дни по-късно Комисията за финансов надзор (КФН) поиска допълнителна информация за случая. БФБ-София ще трябва да предостави мотивирано искане, въз основа на което е взето решението за премахване на ограниченията по позицията. В четвъртък (4 май) от борсата съобщиха, че е получено искане от инвестиционен посредник да се отменят максимално допустимите граници, тъй като според последния отчет на дружеството счетоводната цена е значително по-ниска от цената на отваряне (15 лв. за брой към края на предходната седмица).

БУЛГАРТАБАК ЩЕ ГЛАСУВА 0.75 ЛВ. ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ
На редовното си общо събрание, което ще се проведе на 29 юни, акционерите на Булгартабак Холдинг ще гласуват да бъде разпределен дивидент от 0.7549 лв. на акция. След приспадането на данъка дивидентът е 0.702 лева. Предложението включва още от печалбата на дружеството за миналата година, която е 12 359 657.30 лева. 1 235 965.73 лв., или 10%, да се разпределят за фонд Резервен. За дивидент ще бъде използвана половината от печалбата, след като бъдат направени отчисленията за фонд Резервен, или 5 561 845.78 лева. От остатъка на печалбата (5.562 млн. лв.) се предвижда да бъдат отчислени възнаграждения за членовете на управителните и контролните органи. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 13 юни.

СЛАВЯНА АД ЩЕ БЪДЕ ОТПИСАНА ОТ РЕГИСТЪРА НА КФН
На общото събрание на Славяна АД, което се проведе на 12 май, акционерите гласуваха дружеството да бъде отписано от регистъра на КФН за публичните дружества. Мажоритарният собственик Стара планина Холд отправи търгово предложение към останалите акционери в началото на годината, след което придоби нови 0.72 на сто от капитала на дружеството, като дяловото му участие нарасна до 93.87 процента. Девет физически и едно юридическо лице са приели търговото предложение на Славяна АД на цена от 6.16 лв. за общо 3288 акции. Обект на търговото предложение бяха 31 458 акции от компанията. Предметът на дейност на дружеството е производство на птичи продукти. Нетната печалба на Славяна АД за 2005 г. е 7000 лв., докато за 2004 г. финансовият резултат е бил отрицателен и дружеството е претърпяло загуба от 286 000 лева. Акционерите приеха също така печалбата на дружеството за 2005 г. да не се разпределя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във