Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) подписа меморандум за разбирателство с китайския експортен застраховател Синшуър (Sinosure). Двете страна са се договорили да си сътрудничат в застраховането на рискове, свързани с износа и с финансирането му. Те ще обменят информация помежду си и ще осъществят конкретни проекти от взаимен интерес. Българската агенция ще е в състояние да прави по-прецизна оценка на рисковете и да застрахова по-обеми плащания по реализиран износ от България за Китай. Българо-китайското споразумение ще допринесе и за развитие на двустранната търговия. Документът е подписан от Росен Нацев, член на съвета на директорите и заместник изпълнителен директор на БАЕЗ, а от китайска страна - от заместник генералния директор на Синшуър Лиу Юнсин.

Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Наредба за документите, за реда на тяхното съставяне и за информиране при настъпване на застрахователни събития, свързани с пътнотранспортни произшествия. В документа се определят правилата за съставяне и обмен на информация при застрахователни събития с моторни превозни средства между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и застрахователите.

Според световната информационна агенция АП северната ни съседка Румъния въвежда от 2007 г. задължителна имуществена застраховка. Собствениците на недвижимости ще закупуват имуществени полици, чиято премия няма да надхвърля 20 евро за година. Създаването на общ фонд за обезщетяване ще бъде уредено със закон, който предстои да бъде внесен в румънския парламент. Във фонда задължително ще се включат всички лицензирани в Румъния застрахователи. Фондът ще е в състояние да обезпечава и пострадалите от природни бедствия. В България идеята за т. нар. Катастрофичен пул все още не стига до дневния ред на изпълнителната власт. Информационните агенции съобщават също така, че делът на застрахователните полици „Гражданска отговорност е 18% от застрахователния пазар в Румъния за 2005 г., като ръстът на премиите в сегмента е 60 на сто и общият премиен приход за застраховката достига 220 млн. евро.

Финансовият надзор прие на първо четене проект на наредба за изисквания към счетоводната отчетност на застрахователите, за формата и съдържанието на отчетите, докладите и приложенията, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането. В подзаконовия акт се уточняват формата и съдържанието на годишния финансов отчет и на здравноосигурителните дружества. С норматива се доразвиват съществуващите регулации на Наредба № 20, които трябва да отговарят на предписанията на Кодекса за застраховането. Въвеждат и се правила за оценка на активите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества, като се систематизират изискванията за предоставяне на статистическа информация, уредени в различни заповеди на заместник-председателя на КФН и ръководител на Застрахователен надзор Ралица Агайн. От надзора съобщават, че проектонаредбите ще бъдат публикувани в ИНТЕРНЕТ сайта на КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във