Банкеръ Daily

Управление и бизнес

230 млн. лв. държавни грантове потичат към избраните фирми

Над 1700 компании средни предприятия са одобрени за държавни грантове по схемата от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Между тях ще бъдат разпределени 233.6 млн. лв., става ясно от съобщение на Министерството на икономиката. 

За по-бързото изплащане на средствата е дадена възможност "одобрените бенефициенти по процедурата да могат незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта".

Всяка фирма, сключила договор за подпомагане, може да поиска авансово плащане в размер до 40% от общата сума по договора. "Към момента са сключени вече 1 507 броя административни договора на стойност 207 267 302 лева. Останалите договори ще бъдат факт до средата на месец март", казва икономическият министър Лъчезар Борисов. 

Плащанията започват след сериозни критики от бизнес организациите за забавяне на схемата. Още през януари АИКБ алармира, че помощите за първата вълна, за затварянето през март и април, още не са получени от средните предприятия. 

"Нито едно от средните предприятия не е получило своите от 30 до 150 хиляди – от тези, които са кандидатствали и са одобрени. Говорим за тези, които са пострадали – със спад от над 20% за продажбите... Една година вече ще стане закъснение. Това закъснение, което беше в началото, то не може да бъде наваксано. Постоянното отлагане на компенсирането на тези компании може би ще доведе дотам, че няма да има кого да се компенсира", каза по онова време председателят на АИКБ Васил Велев. 

В известен смисъл се потвърждава и прогнозата на председателя на БСК Радосвет Радев от декември 2020 г. Тогава той също каза, че българският бизнес очаква по-бърза и категорична подкрепа от страна на държавата. А неговата прогноза бе, че: "... вероятно около средата на февруари ще се излее някакъв рог на изобилието, защото ще остават 40 дни до изборите, но това няма да е въпрос на подкрепа, а опит за подкупване на бизнеса". 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във