Банкеръ Daily

Управление и бизнес

23 септември става Ден на биологичното производство в ЕС

Обявиха 23 септември за Ден на биологичното производство в Европейския съюз. Началото бе поставено от Европейският парламент, Съветът на ЕС и Еврокомисията, които подписаха съвместна декларация. Това се случва в изпълнение на Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от ЕК на 25 март т.г., в който беше обявено установяването на такъв ден с цел повишаване на осведомеността за биологичното производство.

По този подов еврокомисарят по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски заяви:

Днес честваме деня на биологичното производство — устойчив вид селско стопанство, при който производството на храни се извършва в хармония с природата, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. Датата 23 септември също така бележи есенното равноденствие, когато денят и нощта са еднакво дълги — символ на хармонията между селското стопанство и околната среда, която осигурява идеални условия за биологичното производство. Радвам се, че заедно с Европейския парламент, Съвета и основни участници в този сектор имаме възможността да поставим началото на ежегодното честване на този Ден на биологичното производство в ЕС — чудесна възможност за повишаване на осведомеността за биологичното производство и популяризиране на ключовата роля, която то има в прехода към устойчиви продоволствени системи.

Общата цел на Плана за действие е значително да се стимулира производството и потреблението на биологични продукти.

Секторът на биологичното производство се нуждае от подходящите инструменти, а за да се осигури балансиран растеж на сектора, се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора.

Освен това, за да се увеличи биологичното производство, общата селскостопанска политика ще продължи да бъде ключов инструмент за подпомагане на прехода към биологично земеделие. Тя ще се допълва например от организирането на информационни мероприятия и работата в мрежа за споделяне на най-добри практики, както и от сертифицирането по-скоро на групи земеделски стопани, отколкото на отделни стопани.

На последно място, за да се подобри устойчивостта на биологичното земеделие, Комисията ще насочи най-малко 30% от бюджета, предназначен за научни изследвания и иновации в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са специфични или от значение за сектора на биологичното производство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във