Банкеръ Daily

Управление и бизнес

23 общини се съревновават за сертификата "Европейски етикет за иновации и добро управление"

Общо 23 български общини ще се съревновават за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво, съобщиха от пресслужбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това са Берковица, Бургас, Враца, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнежа, Кърджали, Левски, Ловеч, Мездра, Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч.
Независимо от извънредната ситуация в страната, интересът към присъждане на сертификата за добро управление беше завишен и в процедурата за кандидатстване се включиха по-голям брой общини в сравнение с предишната процедура.
Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки.
Дванадесетте принципа за добро управление, по които се оценяват кандидатурите са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност.
Отличието "прави преглед" на дейността на общините през последните две години, а главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.
В следващия етап на процедурата по кандидатстване независими експерти ще извършат проверка и верификация на самооценките на 23-те общини кандидати за присъждане на Европейския етикет.
Независимите експерти бяха определени на случаен принцип чрез теглене на жребий. Предстои провеждането и на анкетни проучвания сред гражданите и сред общинските съветници за прилагането на дванадесетте принципа за добро демократично управление в съответните общини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във