Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Софарма успешно продаде първата си частна необезпечена емисия тригодишни корпоративни облигации с номинална стойност 5 млн. евро. Водещ мениджър и поемател по сделката бе Райфайзенбанк (България). Собствениците на книжата ще получават лихва равна на шестмесечния Европейски междубанков лихвен процент (ЮРИБОР) плюс 3 процента. Облигациите на Софарма ще бъдат предложени за вторична търговия на фондовата борса. Комисията за защита на конкуренцията разреши на Биовет АД - Пещера, да придобие част от дълготрайните материални и нематериални активи на Балканфарма - Разград АД за производството и продажбата на ветеринарни продукти.Агенцията за приватизация продаде на 6 юли Топлофикация - Правец ЕООД и три дружества за пътно поддържане - в Годеч, Велико Търново и Берковица. Общата сума, събрана от ведомството, е 6 млн. лева. Новият собственик на Топлофикация Правец е Енерго и компютърни системи - София, на Пътно поддържане Годеч - Елаците мед АД, на дружеството в Горна Оряховица - ЕТ Багра Витанов - Димитър Витанов и на Пътно поддържане Берковица - Геотехмин консулт и инженеринг ООД - София.Министърът на икономиката Милко Ковачев подписа на 8 юни договор с немското дружество Линднер и неговата българска компания Бизнес Парк София. Контрактът е за реализацията на инвестиционен план на Линднер в България за 150 млн. лв. и за изграждане на част от техническата инфраструктура на икономическото ведомство. Линднер е първата компания у нас, която получи сертификат за първи клас инвеститор по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във