Банкеръ Daily

Лъчезар Борисов

2018 г. е на стартиращите предприятия

Следващата година е на стартиращите предприятия и на предприемачеството. Министерство на икономиката има конкретна схема на финансиране. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на откриването на конференцията на вестник „БАНКЕРЪ“ съвместно с Министерство на икономиката и Българска банка за развитие"Предизвикателствата пред стартиращия бизнес".

Борисов уточни, че следващата година се очаква растеж около и над 4%, което е добра предпоставка за стартиране на бизнес. Този факт също е предизвикателство за стартиране на бизнес, особено в райони, където има висок ръст на безработицата и където липсват кадри. "Ще отделим внимание на стартиращия бизнес като го урегулираме. Ще бъдат подпомагани нововъзникващи компании. Ще бъдат отпуснати 670 млн.лева. за подпомагане", обясни зам.-министърът.

Борисов съобщи, че в близките месеци ще бъде обявена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  с фокус за първи път специално върху стартиращи предприятия. Бюджетът по процедурата е 67 млн. лв., а предприятията ще могат да кандидатстват за грантово финансиране между 50 и 200 хиляди лв.

Заместник-министърът на икономиката съобщи, че  в допълнение на грантовото финансиране стартиращите предприятия могат да получат подкрепа и чрез инструментите за финансов инженеринг, които също се изпълняват в рамките на ОПИК от Фонд мениджър на финансови инструменти в България. По думите му наскоро е приключило подаването на предложения от потенциални фонд-мениджъри по дяловия инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, който е с общо бюджет от 51.3 млн. евро, като се очаква реалното изпълнение на инструмента да започне през 2018 година. Борисов допълни, че Българска банка за развитие и  Стратегията на банката приета наскоро, е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на предприемачеството в страната.

Икономическият заместник-министър посочи, че  подкрепата на предприемачеството и стартиращите предприятия е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката и допълни, че дигитализацията на икономиката е голямо предизвикателство, в което освен цифрова трябва да има и човешка трансформация.

Лъчезар Борисов подчерта, че за помощ може да се разчита и на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и Фонда на фондовете, както и на Българската банка за развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във