Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

2018-а ще е годината на стартиращите предприятия и на предприемачеството

Следващата година е "наречена" на стартиращите предприятия и на предприемачеството. Министерството на икономиката е създало конкретна схема на финансиране - това обяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на откриването на конференцията.

Той уточни, че през следващата година се очаква растеж от около 4% и повече, което е добра предпоставка за стартиране на бизнес. Този факт също е предизвикателство за стартиране на бизнес, особено в райони, където има висок ръст на безработицата и където липсват кадри. "Ще отделим внимание на стартиращия бизнес, като го урегулираме. Ще бъдат подпомагани нововъзникващи компании. Ще бъдат отпуснати 670 млн. лв. за подпомагане", обясни заместник-министърът.

Борисов съобщи, че в близките месеци ще бъде обявена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност",  за първи път с фокус специално върху стартиращи предприятия. Бюджетът по процедурата е 67 млн. лв., а предприятията ще могат да кандидатстват за грантово финансиране на сума между 50 и 200 хиляди лева.

Заместник-министърът на икономиката съобщи, че  в допълнение на грантовото финансиране стартиращите предприятия могат да получат подкрепа и чрез инструментите за финансов инженеринг, които също се изпълняват в рамките на ОПИК от Фондмениджър на финансови инструменти в България. По думите му наскоро е приключило подаването на предложения от потенциални фондмениджъри по дяловия инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, който е с общ бюджет от 51.3 млн. евро, като се очаква реалното изпълнение на инструмента да започне през 2018 година. Борисов допълни, че  стратегията на Българска банка за развитие, приета наскоро, е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на предприемачеството в страната.

Икономическият заместник-министър посочи, че  подкрепата на предприемачеството и на стартиращите предприятия е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката, и допълни, че дигитализацията на икономиката е голямо предизвикателство, в което освен цифрова трябва да има и човешка трансформация.

Лъчезар Борисов подчерта, че за помощ може да се разчита и на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и Фонда на фондовете, както и на Българската банка за развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във