Банкеръ Daily

Управление и бизнес

174 общини получават допълнителна субсидия за превоз на пътници по автобусни линии

Сто седемдесет и четири общини получават допълнителна субсидия за превоз на пътници по автобусни линии за тази година. Средствата, в размер на 36.5 млн. лв., са отпуснати с постановление на Министерския съвет по предложение на Министерството на транспорта и съобщенията.

Това стана след като бе поиска и анализира актуална информация от кметовете на всички общини дали са възложили превози по автобусни линии и имат ли действащи договори с превозвачи, независимо от вида на транспортната схема (републиканска, областна или общинска).

Въз основа на получената актуална информация от 174 общини, възложители на транспортна услуга, бяха определени лимити за разпределение на средствата. Общо 16.5 млн. лв. от одобрените средства са за субсидиране на превозите на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони. Допълнително 20 млн. лв. са предоставени на общините за подпомагане на превозвачите, които извършват превози по междуселищни автобусни линии. Тези средства са предназначени за покриване на разходите от транспортната им дейност предвид тежките икономически последици от нарастващите цени на горивата, повишените цени на електрическата енергията, увеличените разходи за персонал и други.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за тази година. Те ще се предоставят от общините на превозвачи, на които са възложени превози по автобусни линии и които спазват правилата за извършване на обществен превоз на пътници.

Министерството на транспорта и съобщенията е разработило и указания до кметовете за разпределяне на средствата

Facebook logo
Бъдете с нас и във