Банкеръ Daily

Управление и бизнес

17 български застрахователи предлагат услуги в чужбина

През юли Комисията за финансов надзор не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на български застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на седмият месец общият брой на компаниите, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17.

За този период КФН е изпратила едно уведомление до националния компетентен орган на Република Гърция относно намерението на един застрахователен брокер да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така в края на юли общият брой на дружествата с регистрация в България, заявили намерение да извършват застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 60.

През юли в Комисията за финансов надзор са получени 20 уведомления от компетентни органи на държави членки относно намерението на застрахователи и застрахователни посредници с офиси в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода 2 застрахователни дружества с регистрация в държави членки на ЕС са заявили, че желаят да  извършват трансгранична дейност в страната.

Няма получени уведомления за оттегляне на намерението на застрахователи от държава членка да извършва дейност у нас.

В крайна сметка към края на юли броят на застрахователни дружества от други държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 419.

През седмия месец в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 7 застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество у нас при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във