Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

Комисията за финансов надзор обяви на 10 декември, че е приела нов Правилник за устройството и дейността на застрахователния Гаранционен фонд. В него е описана системата за приемане и утвърждаване на бюджета на фонда, регламентирано е целесъобразното изразходване на средствата, завишени са изискванията по отношение на воденето на регресните искове. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2004 година. Срокът за ликвидация на застрахователно дружество София инс АД е удължено с една година - до 31 декември 2004 година. Комисията за финансов надзор е преценила, че е необходимо допълнително технологично време за довършване на производството по ликвидация на дружеството, а от друга страна, липсват основания за обявяването му в несъстоятелност. Специализиран застрахователен, пенсионен и здравноосигурителен информационен портал INSURANCE.BG беше открит на 9 декември. Той съдържа собствени всекидневно обновяеми новини и анализи, котировки на основните валути в реално време, преглед на публикуваното в печата в областта на икономиката, изчерпателен справочник за всички застрахователни и пенсионноосигурителни компании, брокери и продукти, възможности за обучение и работа в бранша.

Facebook logo
Бъдете с нас и във