Банкеръ Daily

Управление и бизнес

134 млн.лева от европрограми се пренасочват в помощ на бизнеса

"Пренасочваме 134 млн. лв. от програмите за транспорт и околна среда към ОП „Иновации и конкурентоспособност“. С тези средства ще помогнем на малките и средните предприятия.  Мобилизираме близо 31 млн. лв. европейски и национални средства за социално-икономически мерки и за засегнатите икономически сектори на българската икономика.  Отпускаме допълнителни 2,4 млн. лв. за финансирането на конкурси за проекти за научни изследвания, свързани с COVID-19", обяви премиерът Бойко Борисов след днешното заседание на правителството. 

Кабинетът решение, с което се пренасочва свободни средства от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие  и оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за подкрепа на мерки за COVID-19. Към оперативната програма за иновации и конкурентоспособност се пренасочва ресурс от програмите за транспорт и околна среда в размер на над 134 млн. лева. С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата.

С тези допълнителни ресурси, общия размер на инвестициите в отговор на кризата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и националните оперативни програми 2014-2020 г. надхвърля 1 млрд. лева.

В края на април Европейската комисия одобри схема в България в размер на 150 милиона евро (около 294 млн. лв.) за подпомагане на малките и средните предприятия у нас заради коронавируса. Подкрепата за една фирма ще е до 800 000 евро под формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции. Помощта може да бъде предоставена до 31 декември 2020 г. Това е втора държавна помощ за малкия и средния бизнес, която ЕК одобрява за България. В началото на април беше разрешена схема на държавната Българска банка за развитие за подкрепа на малките и средните предприятия от 255 млн. евро.

Новата схема от 150 млн. евро най-вероятно е за портфейлните гаранции, които Фондът на фондовете ще осигури за търговските банки за отпускане на кредити на бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във