Банкеръ Daily

Управление и бизнес

13 банки искат да финансират инвестиционната програма на „Булгартрансгаз“

Общо 13 български банки и международни финансиращи институции подадоха оферти за отпускане кредити за газовите проекти на „Булгартрансгаз“. Това съобщават от държавното дружество. Въпреки че обявената процедура за набиране на кредитно финансиране беше до 400 млн. евро, общият размер на получените оферти е на стойност 542 млн. евро.

Припомняме, че в началото на юни тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро. Целта на процедурата бе осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството, насочена към диверсификация на източниците, повишаване на сигурността на доставките и позициониране на страната като газоразпределителен център в региона. Публикуваната покана предизвика интереса на около 20 финансови институции, като 17 подадоха необходимите документи, гарантиращи неразкриване на чувствителна информация за „Булгартрансгаз“ ЕАД. В  процедурата бе заложена възможност, в случай че дружеството получи достатъчно икономически изгодни оферти, да увеличи размера на кредитното финансиране.

Общият размер на получените оферти е на стойност 542 млн. евро. Лихвените нива варират за всяка от 6-те години на кредита, като най-ниският предложен лихвен процент е 1.35%, а най-високият – 3.50 процента.

В резултат на проведената процедура са получени и оценени офертите на световно признати банки и на международни финансови институции, извършващи дейност въз основа на междуправителствени споразумения: ING Bank N.V., Ситибанк Европа АД, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, Уникредит Булбанк АД, Обединена българска банка АД, International bank for economic co-operation, Юробанк България АД, Банка ДСК АД, VTB Bank Europe SE, Обединение „Българска банка за развитие“ – Международна инвестиционна банка - „Общинска банка“.

Резултатите от проведената процедура са одобрени от органите на управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД и ще започне процес по уточняване на условията на конкретни договори с финансиращите институции.

Поради големия интерес от страна на финансиращите институции към процедурата, обявена от „Булгартрансгаз“ ЕАД и поради факта, че предложените от финансиращите институции лихвени проценти са икономически по-изгодни от тези, заложени в сключените договори с Обединение Консорциум „Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ - избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“, „Булгартрансгаз“ ЕАД има възможност да реализира спестявания от лихви в размер на 65 млн. евро.

Участието на утвърдени световни и български финансови институции в процедурата за набиране на кредитен ресурс, както и предложеното от тях значително по размер финансиране, е висока оценка за значимостта на проектите, които „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира и тяхната ключова роля за диверсификация на енергийните доставки.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във