Банкеръ Daily

Управление и бизнес

127 милиона евро се инвестират за ВиК в малки населени места

127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на 8-та национална конференция, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България, посветена на въздействието на ПРСР и оперативна програма „Околна среда” в периода 2014-2020.

"Тези средства дават възможност на общините от селските райони да инвестират в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Приоритетно се финансират проекти, в които е включена рехабилитация на водопроводната система в населени места с установено лошо качество на питейната вода и с установени чести аварии по мрежата. По подмярката към настоящия момент са подписани 49 договора за финансова помощ с общини за водоснабдяване на обща стойност близо 125 млн. евро", обясни Василева. 

Тя обясни още, че е абсолютно наложителна подмяната или рехабилитацията на остарялата водопроводна система, за да се намалят максимално загубите на питейна вода и се подобри нейното качество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във