Банкеръ Daily

Управление и бизнес

12 млрд. лв. до 2026 г. - как ще се усвояват парите от спасителния фонд на ЕС

България може да получи над 12 млрд. лева безвъзмездна помощ и до 9 милиарда лева заемен ресурс от Фонда за възстановяване на Европейския съюз. 

Краен срок за ползване на средствата е 2026 г. с изискване две трети от ресурса да е договорен в първите две години, тоест има къси срокове, обяви вицепремиерът Томислав Дончев, който в петък представи стратегията на страната ни за усвояване на средствата. 

Националният план, представен от Дончев, е с четири основни стълба - "Иновативна България", "Зелена България", "Свързана България" и "Справедлива България".

В стълба "Иновативна България" ще се правят инвестиции в образованието по цялата верига от учители да квалификация на учителите. Ще се наблегне на инженерните и природните науки в 1680 училища в страната. Предвижда се и създаването на специален фонд за подпомагане на стратегическите инвестиции в страната.

През програмата схема "Зелена България" ще инвестират близо 4,5 млрд. лева в проекти за "зелена" и за "кръгова" икономика. Основният проект изглежда ще е за  енергийна ефективност на промишлените сгради и машини. Ще се възстанови програмата за енергийната ефективност на жилищните сгради без да се спира само до смяна на дограмите и опаковането на сградите. Нужно е да се мисли за фотоволтаични системи и използването на хидропомпи, посочи вицепремиерът.

Предвижда се мащабна инвестиция в Електроенергийния системен оператор за над половин милиард евро за тотално дигитализиране на електромрежата, за да я направим с по-малко аварии и рискове. Ще се отделят и 850 млн. евро в хидромелиоративната инфраструктура на страната

През стълба "Свързана България" ще се отделят 806 млн. лева за цифрова инфраструктура и близо един милиард лева за развитие на железниците чрез тотално дигитализиране на трафика, въвеждане на системи да безопасност и на ефективност. Една трета от тези пари ще са за нови влакове и мотриси

С инвестиции през четвъртия стълб -"Справедлива България" се цели работата на публичните институции да е по-прозрачна и ефективна. Ще се приключи дигитализацията на съдебната система.

Други 1,2 млрд. лева ще са нужни за проекти за социално включване на всички нива. Ще има и пари за сферата на културата, специален ресурс за дигитализация на съдържанието.

България се е ангажирала с реформи в редица сфери - в образованието и в научно-развойната дейност, либерализация на енергийния пазар, подобряване на бизнес средата ,в електронното правосъдие, както и в сферата на социалните услуги.

Министерствата работят повече от два месеца по над 100 проекта по тези основни програми, но дискусията тепърва започва. Според Томислав Дончев по този план ще работят поне две правителства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във