Банкеръ Daily

Управление и бизнес

100 млн. лв. за напояване директно за фермерите в Плана за възстановяване

Сто милиона лева са предвидени за напояване и по-ефективно използване на води в последния вариант на частта „Устойчиво земеделие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. От тях ще могат да се възползват земеделските стопани директно. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев. На среща с представители на браншови организации в сектора той уточни, че бюджетът на проект „Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ нараства със 150 млн. лева. По този начин безвъзмездната финансова помощ за секторите селско и горско стопанство ще бъде над половин милиард лева.

Причините за актуализацията са свързани с ограничените времеви срокове за извършване на  всички необходими действия, включително кумулативна оценка на въздействието върху околната среда и оценка от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

Чрез обособено ново направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ във Фонда фермерите директно ще могат да кандидатстват за инвестиции в различни дейности. Например, поливни системи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване. Друга дейност за подкрепа е за инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води. "Ще се подкрепят вложения в оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода; съоръжения за съхраняване на вода - резервоари, цистерни и други. Инвестиции ще има и за системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения, както и други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност“, съобщи аграрният заместник-министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във