Банкеръ Daily

Българската стопанска камара:

100 млн. лв. от REACT-EU няма да стигнат безвъзмездно до бизнеса

След проведена писмена процедура в периода 15-29 юни Комитетът за наблюдение (КН) на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 одобри предложения от управляващия орган за промени.

От Българската стопанска камара съобщиха, че въпреки изразеното категорично несъгласие, 100 млн. лева, които трябвало да се ползват безвъзмездно от бизнеса за оборотен капитал по инициативата на Европейската комисия REACT-EU, били прехвърлени към Фонда на фондовете (ФМФИБ) по финансов инструмент „Портфейлни гаранции", за гарантиране на кредити, които търговските банки ще предоставят на българските предприятия срещу лихва.

"Трансферът на безвъзмездни помощи за бизнеса (грантове) в програма за гарантиране на кредити (финансов инструмент) е в противоречие с целите на REACT-EU - желанието за бърз отговор на нуждата от ликвидност в засегнатите компании, и ще забави преодоляването на негативните ефекти от кризата" , отбелязват от камарата. 

Оттам не приемат, че от представената в рамките на процедурата "Предварителна оценка за ефективно прилагане на финансовите инструменти", тяхното използване ще подпомогне българските предприятия за по-бързо и ефективно възстановяване.

"От посочените в документа данни за основните финансови инструменти става ясно, че от общо 657.9 млн. лева, предвиден ресурс за портфейлни гаранции, в това число 157.9 млн. лв. чрез ФМФИБ и 500 млн. лв. чрез ББР, размерът на потвърдените за гарантиране кредити към края на април 2021 г. – повече от година след началото на пандемията, възлиза на едва 190 млн. лв. общо чрез двете институции (7 млн. лв. от ФМФИБ и 183 млн. лв. от ББР), или по-малко от 29% от предвидения ресурс. Добавянето на допълнителен бюджет от 100 млн. лв. към операцията няма да доведе до по-ефективно използване на ресурса. Представените аргументи в подкрепа на предложеното от УО решение в действителност представляват контрааргументи за взимане на подобно решение", информират от Стопанската камара. 

"Със съжаление, трябва да отбележим, че аргументите на бизнеса не бяха чути и мнозинството от членовете на КН мълчаливо подкрепиха предложенията на Министерството на икономиката, с което се реши 100 млн. лева да не стигнат до бизнеса под формата на безвъзмездни средства", подчертават БСК. 

Според тях е притеснително е и нежеланието на УО на ОПИК да организира присъствено или дистанционно (онлайн) заседание на Комитета за наблюдение, което щеше да позволи много по-задълбочена дискусия и размяна на мнения между заинтересованите страни. Вместо това, УО проведе писмена процедура – подход, който формализира процеса на взимане на решение, не позволи конструктивен и аргументиран дебат по ключови за бизнеса промени и противоречи на утвърдените европейски практики за партньорство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във