Банкеръ Daily

Управление и бизнес

10 млн.лв. отиват за подпомагане на туроператорите и туристическите агенции

Туроператорите и туристическите агенции ще получат безвъзмездна финансова помощ за общо 10 млн. лева. Това стана ясно днес, след като Министерството на туризма публикува  пакета документи за кандидатстване за помощта на своя интернет сайт.

Парите ще бъдат предоставени от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в рамките на процедурата BG16RFOP002-2.080.

Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Управляващ орган на оперативната програма е Министерството на икономиката. Към настоящия момент ведомството стартира процедурата, по която директен бенефициент е Министерството на туризма, за да осигури 10 млн. лв. за туроператорите и турагентите.

В тази връзка ведомството вече е подало за оценка проектното си предложение по процедурата, в което се уточнява, че документите към туроператорите и туристическите агенти са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

Важно е да се знае, че при старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 година. 

Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на  предоставяната услуга. Те задължително трябва да са извършени след първи февруари тази година и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проектните предложения ще бъдат подавани и оценявани чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН 2020) не по-рано от пет календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

Предвижда се срокът за подаване да е минимум пет календарни дни.

Що се отнася до бюджета по проектите, всеки от кандидатите трябва да заяви в предложението си стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро или 391 166 лева.

Документите за запознаване с предстоящото набиране на предложения от туроператорите и туристическите агенции включват: Условия за кандидатстване и изпълнение и Насоки за попълване на документите от страна на кандидатите, приложения, които следва да се попълнят на етап кандидатстване и приложения, които следва да се попълнят на етап сключване на договор с одобрените кандидати.

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във