Банкеръ Daily

Управление и бизнес

10 млн. лева са предвидени за подпомагане на 320 микропредприятия

Алесандро Таппи, директор Инвестиции в ЕИФ и Ангел Джалъзов, изпълнителен директор на МФИ / Снимка: ББР

Микрофинансиращата институция "Джобс" от Групата на Българската банка за развитие сключи първото гаранционно споразумение за подпомагане на малкия и средния бизнес в България с Европейския инвестиционен фонд. Сделката е по Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации ("EaSi"), а целта е да бъдат подпомогнати небанкови финансови институции, насочени към дребния предприемачески сектор в България. Идеята е да се подобри достъпът до финансови услуги, което ще има ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие.

„Споразумението между ЕИФ и МФИ „ДЖОБС“ ще подобри достъпа до финансиране за микропредприятия, особено в селските райони, характеризиращи се с по-бавно икономическо развитие“, каза при подписването Алесандро Таппи, главен директор „Инвестиции“ на ЕИФ.

Сделката е подкрепена с гаранция от бюджета на ЕС по Инвестиционния план за Европа - Плана Юнкер, и неговия Европейски фонд за стратегическо развитие. „Това е първото пряко споразумение между МФИ „ДЖОБС“ и ЕИФ съгласно Плана Юнкер и е логично продължение на нашето участие в Програмата за микро-финансиране „Прогрес“, обяви изпълнителният директор на МФИ „ДЖОБС“ Ангел Джалъзов.

Гаранцията по Програма „EaSI“ ще мобилизира 10 млн. лева в полза на 320 микропредприятия. Тя ще подкрепи инвестиционни и оборотни кредити, както с фиксиран погасителен план, така и револвиращи кредити. Споразумението обхваща и микролизинг операции, предоставени на микропредприятия и самостоятелно заети лица, работещи в различни сектори на икономиката, включително на стартиращи предприятия, с особен акцент върху предприятията, създадени от млади предприемачи, жени, занаятчии и дребни фермери.

Микрофинансиращата институция ДЖОБС е част от Групата на Българската банка за развитие. Основната й цел е да улесни достъпа до дългосрочно финансиране на микро- и малкия бизнес, селскостопанските производители, хората на свободна практика, занаятчиите и други, които развиват или започват нов бизнес, създавайки работни места и продукти с добавена стойност. МФИ „ДЖОБС“ създава условия за успешно развитие на микробизнеса, като до момента е подкрепила 2600 компании с над 17 млн.евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във