Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

10 лв. на час за външен експерт при обществените поръчки

Макар че новият Закона за обществените поръчки е в сила от 15 април 2016-а, все още не са изгладени всички детайли около него. Министерството на финансите например едва сега е сколасало да разпише Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки. Документът е публикуван за обществено обсъждане до 2 ноември, след което Министерският съвет трябва да го одобри и чак тогава ще започне да се прилага. С други думи, година и половина публичните търгове са се провеждали без правила за външните експерти, което пък поставя под въпрос извършвания мониторинг на документите.

Основните изисквания към кандидатите за външни експерти, които ще се въведат с наредбата, са да имат завършено висше образование и не по-малко от 4 години професионален опит в заявената област, придобит през последните 10 години. Предлага се подадените от тях документи да се разглеждат от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. В нея ще участват и представители на дирекция "Централно координационно звено" към Министерския съвет, на Министерството на финансите и на Националния център за информация и документация. Тези, които отговарят на изискванията, ще се одобряват от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и ще се включват в списък, публикуван на Портала за обществени поръчки. Вписването ще е валидно за срок от 3 години. Според предлаганите разпоредби въпросният списък ще се допълва веднъж годишно. Документи за включване в него ще могат да се подават само от 1-ви до 31-ви октомври всяка година.

Описани са и основанията за изваждане на експерт от списъка - искане на лицето, промяна на обстоятелствата, въз основа на които е включено и при констатирани сериозни системни нарушения.

Намеренията са определянето на външен експерт в дадена процедура да се извършва на случаен принцип, чрез специално разработен софтуер. Ако се получат три последователни отказа от изтеглените експерти, проверката трябва да се извърши от служители на Агенцията за обществени поръчки.

Колкото до условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти, в проектонаредбата е записано, че те ще се определят на базата на отработен астрономически час при ставка 10 лв. на час. Поставен е обаче лимит от 40 часа или 5 работни дни при разглеждането на една обществена поръчка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във