Централна и Източна Европа ще продължи да изпреварва темповете на глобалната икономика през 2019-а
Централна и Източна Европа ще продължи да изпреварва темповете на глобалната икономика през 2019-а