По данни на българското министерство на икономиката за периода януари-септември на 2020 г. стокообменът между България и Турция е в размер на 3,175 млрд. евро.