Близката година ще бъде задължително и препоръчително за хората, които искат да пътуват, да имат имунизационни паспорти от гледна точка сигурността и здравето на всички заети в туристически бранш.